Odkazy

VEŘEJNÝ     INFORMAČNÍ     DISKUSNÍ     PORTÁL    
     
     
     
     

Odkazy:

Ministerstvo infromatiky

http://www.micr.cz/

Ministerstvo zdravotnictví

http://www.mzcr.cz/

Národní lékařská knihovna

http://www.nlk.anet.cz

Státní správa ČR

http://www.statnisprava.cz/

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/

Úřad pro ochranu osobních údajů

http://www.uoou.cz/

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

http://www.uskvbl.cz/

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

http://www.uzis.cz/index.htm

Všeobecná zdravotní pojišťovna

http://www.vzp.cz/